FOTOBLOG

...ALEBO AKO SA DÍVAŤ NA SVET OČAMI FOTOGRAFA

úvod

EXPOZIČNÉ REŽIMY


Expozičné režimy

Rozumieme pojmom clona a expozičný čas. Vieme čo je ISO. Ako teda nastavíme tieto hodnoty na fotoaparáte? Na fotoaparáte fotografujeme pomocou expozičných režimov. Ponuka expozičných režimov je na fotoaparáte bohatá a fotoaparát ponúka viac možností ako sa dopracovať k výsledku. Vysvetlíme si ako sa orientovať v expozičných režimoch. Výber expozičného režimu bude závisieť na rozhodnutí čo necháme riadiť automatiku fotoaparátu a koľko hodnôt chceme nastavovať sami manuálne. Expozičné režimy sa volia hlavným voličom umiestneným v hornej časti fotoaparátu. Na obrázku si môžeme pozrieť ako vyzerá volič režimov pri najpoužívanejších značkách na trhu. / Canon, Nikon/. Rozdiel medzi nimi je minimálny.

canon
nikon
20

Volič expozičných režimov je zvyčajne koliesko , ktoré môžme rozdeliť do dvoch zón. Jedna zóna sú plnoautomatické režimy, kde riadi fotoaparát všetko sám a druhá zóna sú kreatívne režimy, ktoré umožňujú individuálny vstup fotografa podľa spôsobu fotografovania.
20
20 Plná automatika - takz. zelená vlna býva označená ako zelený fotoaparát, zelený nápis AUTO alebo zelený obdĺžnik. Fotoaparát sám preberá plnú kontrolu nad všetkými nastaveniami fotoaparátu. Nám stačí fotoaparát namieriť na objekt a stlačiť spúšť. Automatika sama nastaví všetky expozičné hodnoty: čas, clonu a ISO. Sama rozhodne kedy zapne blesk, nastaví WB atď. Pri tejto funkcii je aj prístup k funkciám v menu obmedzený. Režim vhodný pre úplných laikov ktorým umožní dosiahnuť použiteľné fotografie bez akýchkoľvek znalostí o expozícii. Okrem zelenej vlny máme na voliči aj veľa piktogramov. Tieto piktogramy označujeme ako scénické režimy. Stále je to ale plná automatika, len jej pomôžeme v rozhodovaní tým, že jej oznámime aký druh scény fotografujeme. Zmeny ktoré automatika urobí na základe tejto informácie, sú často dramatické a netýkajú sa len expozície ale aj tónovania farieb, doostrenia a dokážu veľmi ovplyvniť výzor fotografie. Správne zadanie scény je preto dôležité. Najpoužívanejšie scénické režimy sú tieto.

20 Režim portrét
Je určený pre zábery s nízkou hĺbkou ostrosti . Fotoaparát bude pri tomto nastavení preferovať nízke clonové čísla a tým aj malú hĺbku ostrosti, aby ste mohli zvýrazniť hlavný objekt a rozostriť pozadie. Farby sa upravujú na jemné s dôrazom na pleťovku. Doostruje sa menej. Fotoaparát neváha použiť blesk a aj režim na redukciu červených očí. Fotoaparát zapne sekvenčné snímanie. Výsledok ale do značnej miery závisí od použitého objektívu.

20 Režim krajina
Režim krajina je určený pre zábery s veľkou hĺbkou ostrosti. Na rozdiel od portrétu fotoaparát preferuje vysoké clonové čísla aby dosiahol čo najvyššiu hĺbku ostrosti. Zábery sú silne doostrované a silne saturované. Automatika zvýši aj kontrast aby sa dosiahol takzvaný pohľadnicový vzhľad. Ak chcete ešte viac zväčšiť hĺbku ostrosti použite širokouhlý objektív.

20 Šport
Tento režim je ideálny pre rýchlo pohybujúce sa objekty, hlavne ak chceme zmraziť pohyb. Fotoaparát logicky predpokladá akčné a dynamické scény a preto bude preferovať krátke expozičné časy. Fotoaparát neváha zdvihnúť ISO aby dosiahol dostatočne krátky expozičný čas. Fotoaparát zapne sekvenčné snímanie a autofocus sa prepne do režimu SERVO.

20 Nočný režim
Tento režim je vhodný na fotografovanie osôb a objektov za šera alebo v noci. Osoby alebo objekt sa musia nachádzať v dosahu blesku, ináč je režim neúčinný. Blesk osvetlí objekt / popredie/ , zatiaľ čo dlhý expozičný čas zabezpečí prirodzenú expozíciu pozadia. Fotoaparát sa nebráni dlhým časom a preto je statív často nutnosťou.

20 Bez blesku
Často sa stretávame so situáciami , kde sa nesmie používať blesk. Napríklad v múzeách, jaskyniach , zoologických záhradách. Tu je vhodné použiť práve tento režim snímania. Je v podstate plná automatika , len je zakázané použitie blesku.

20 Macro
Tento režim je vhodný na fotografovanie detailov rastlín , hmyzu a pod. Fotoaparát predpokladá objekt veľmi blízko, preto je vhodné nastaviť objektív na najväčšie priblíženie – respektíve najkratšiu vzdialenosť zaostrenia. Fotoaparát väčšinou nedovolí použiť dlhší čas ako 1/60s, aby predišiel rozhýbaniu záberu a neváha použiť blesk . Pre väčšie priblíženia je ideálne použit špeciálny makroobjektív.

20 Kreatívne režimy snímania už predpokladajú aktívnu účasť fotografa na rozhodovaní o expozícii. Toto sú tie pravé režimy pre tvorivú prácu. Tieto režimy umožnia fotografovi mať za každých okolností expozíciu pod kontrolou. Merací režim pomáha stanoviť presnú expozíciu, ale konečné rozhodnutie aké expozičné hodnoty budú použité je na fotografovi. Tieto režimy doporučujem používať pre pokročilú prácu.

P - Program AE
Fotoaparát nastavuje clonu a čas. ISO si zvolíme sami. Fotoaparát však môže nastaviť aj ISO ak máme aktivovanú funkciu AUTO ISO. Je to režim veľmi podobný zelenej vlne. Sám nastavuje clonu a čas, ale umožní nastaviť všetky ostatné nastavenia fotoaparátu, ktoré zelená vlna neumožňuje. Ide hlavne o výber zaostrovacieho bodu, vyváženie bielej, kompenzáciu expozície, spôsob merania a atď. Tento program umožňuje takzvaný shift programu alebo posun programu. To znamená , že môžeme plynule prechádzať všetkými kombináciami clony a času a vybrať si pre nás najvhodnejšiu možnosť .Takto máme aj pri P- automatike celú expozíciu pod kontrolou.

20 Tv - Predvoľba času
Sami si zvolíme potrebný expozičný čas a ISO a fotoaparát nám k nemu nastaví potrebnú clonu podľa okolitého osvetlenia. Tento režim je teda výhodný ak potrebujeme z nejakého dôvodu zafixovať čas. Buď pracujem s krátkymi časmi a potrebujem zmraziť pohyb alebo naopak s dlhými časmi a potrebujem rozmazať pohybujúce sa objekty. Napríklad ako v tomto príklade. Na fotoaparáte v režime TV sme nastavili pevný expozičný čas 1/2000s aby sme dokázali účinne zmraziť tento výskok. Fotoaparát nám nastavil podľa osvetlenia a zvoleného ISO 400 clonu f4. Ak máme expozičné hodnoty pod kontrolou možme venovať viac pozornosti kompozícii a zachyteniu toho správneho momentu.

20 Av - Predvoľba clony
Nastavíme požadovanú clonu a ISO a fotoaparát automaticky nastaví správny expozičný čas podľa jasu scény. Je to vhodné najmä pre scény kde chceme riadiť hĺbku ostrosti . Nízke clonové čísla vám rozostria pozadie a vysoké clonové čísla vám dávajú veľkú hĺbku ostrosti. Hĺbku ostrosti ešte zdôraznime použitím vhodného objektívu. Tak ako v našom príklade. Zvolili sme objektív s ohniskovou vzdialenosťou 200mm , otvorenú clonu f3.2 , ISO 100 a fotoaparát nám priradil expozičný čas 1/800s.

20 M - Manuál
Režim pre skutočných fotografov. Manuálny režim umožňuje prevziať úplnú kontrolu nad všetkými veličinami. Clonu, čas a ISO volíme úplne nezávisle. Displej fotoaparátu nás informuje len ako sa naše nastavené hodnoty líšia od zmeranej hodnoty osvetlenia fotoaparátom. Fotoaparát nám ale umožní zhotoviť snímok s ľubovoľným nastavením. Tento režim je vhodný pre situácie kedy máme dostatok času a môžme zvažovať účinok expozície na výraz záberu alebo pracujeme v ateliéri s ateliérovými bleskami, kde sa s iným režimom fotografovať ani nedá. Náš príklad je produktová fotografia zhotovená pomocou ateliérového zábleskového osvetlenia. Fotoaparát nedokáže zmerať svetlo blesku, preto v tomto prípade meráme svetlo pomocou externého flashmetra a hodnoty clony a expozičného času nastavíme na fotoaparáte manuálne. Nenechajte za seba rozhodovať fotoaparát. Fotoaparáty sú dnes veľmi pokročilé. Dokážu nastaviť presnú expozíciu, ale nedokážu odhadnúť zámer fotografa. Kreatívne režimy fotografovania sú tou správnou cestou ako mať pod kontrolou všetky veličiny tvorivého fotografovania.by Martin Vysoký   25.február 2015   Základné pojmyPRIPRAVUJEME

pripravujeme
ISO
pripravujeme
Expozičné režimy
pripravujeme
Zaostrovanie - autofocus