FOTOBLOG

...ALEBO AKO SA DÍVAŤ NA SVET OČAMI FOTOGRAFA

úvod

EXPOZIČNÝ RAD


Ak fotografujeme v konkrétnych svetelných podmienkach a scénu máme osvetlenú trvalým svetelným zdrojom /denné alebo umelé svetlo/, expozimeter fotoaparátu zmeria celkový jas scény a pomocou expozičných funkcií nám ponúkne nejakú správnu expozíciu. Teda nejakú kombináciu clony, expozičného času a ISO, ktorá zabezpečí, aby dopadlo na senzor to správne množstvo svetla. My ale musíme vedieť, že tých správnych expozičných kombinácii je viac. Správnych expozícii je totiž v zásade toľko, koľko stupňov clony dokážeme zaradiť na našom objektíve.
expozičný rad

Najlepšie si to vysvetlíme na konkrétnom príklade. Tento obrázok nám názorne ukazuje, ako na seba vplýva clona a expozičný čas. Čím väčší je clonový otvor, tým kratšie musíme snímok exponovať. Fotoaparát sme namierili na scénu, ktorú chceme fotografovať a ten nám oznámi, že scénu budeme fotografovať s clonou 5,6 a časom 1/125s. A tu je najdôležitejšie vedieť, že to nie je jediná kombinácia clony a času. Technicky správnych expozícii totiž dosiahneme obyčajne toľko, koľko stupňov clony nám dovolí náš objektív zaradiť. Náš expozimeter nám nameral clonu 5,6 a 1/125s. My však môžeme fotografovať aj týmito kombináciami: clona 2,0 čas 1/1000s, clona 2,8 čas 1/500s, clona 4 čas 1/250s, clona 8 čas 1/60s, clona 11 čas 1/30s, clona 16 čas 1/15s. Vo všetkých týchto prípadoch dosiahneme technicky správnu expozíciu. Na snímač dopadne vždy rovnaké množstvo svetla. Ak je clona otvorená /napr. 2,0/, tak svetlo dopadá cez veľkú plochu, ale len krátky čas. Naopak, ak je clona zatvorená /napr.16/, dopadá svetlo cez malú plochu, ale úmerne dlhší čas. Množstvo svetla, ktoré dopadne na senzor, je ale vo všetkých prípadoch rovnaké. Najdôležitejší poznatok je ten, že to čo nám ponúkne fotoaparát, nie je jediná správna kombinácia clony a času. Technicky správnych expozícii dosiahneme toľko, koľko stupňov clony môžeme zaradiť na objektíve s ktorým fotografujeme. Vo všetkých prípadoch kombinácii clony a času dosiahneme technicky správnu expozíciu. Technicky správnu expozíciu rozumieme z hľadiska kvantitatívnej hodnoty, t. j. na snímač dopadne vždy rovnaké množstvo svetla a všetky naše snímky sú správne exponované. Otázka teda znie: ako sa budú líšiť naše fotografie, ak vo všetkých prípadoch dosiahneme správnu expozíciu? Opäť si to ukážeme na príklade. Vo všetkých príkladoch použijeme rovnaké ISO 320.


20
f/2.0, 1/1000s , ISO 320

28
f/2.8, 1/500s, ISO 320

40
f/4.0, 1/250s, ISO 320

56
f/5.6, 1/125s, ISO 320

8
f/8.0, 1/60s, ISO 320

11
f/11, 1/30s, ISO 320

16
f/16, 1/15s, ISO 320


Vo všetkých siedmich prípadoch máme technicky správnu expozíciu a fotografie predsa nie sú rovnaké. Tým najpodstatnejším rozdielom je hĺbka ostrosti. Otvorená clona má malú hĺbku ostrosti a čím viac clonu zatvoríme, hĺbka ostrosti stúpa. Správnou kombináciou clony a času tak vieme dosiahnuť veľmi rozdielne pôsobenie záberov.


20

20


16

16


Keď si porovnáme dva krajné obrázky z nášho expozičného radu, najlepšie zbadáme rozdiely medzi obrázkami. Pri clone 2.0 dopadalo svetlo len 1/1000s. Svetlo dopadalo cez najväčší otvor veľmi krátky čas a ostrá je len fotografovaná osoba. Pozadie je rozostrené, tak plnú pozornosť venujeme osobe. Pri druhom obrázku /clona 16/ vnímame približne rovnako ostro osobu aj pozadie. Svetlo dopadalo cez najmenší otvor, ale primerane dlhší čas 1/15s. 1/15s je už pomerne dlhý čas a je nutné použiť statív, aby sme záber neznehodnotili pohybom rúk. Osoba už nie je vnímaná samostatne, ale vnímame ju v kontexte s pozadím, ktoré je rovnako ostré. Pritom množstvo svetla, ktoré dopadlo na snímač v oboch prípadoch, je rovnaké. Nenechajte za seba rozhodovať fotoaparát aké expozičné hodnoty použije.

Obrazový výsledok bude totiž v zásadnej miere vyzerať podľa toho, akú kombináciu expozičných hodnôt si vyberiete. Toto je tvorivá zložka fotografie, ktorú by mal ovplyvňovať v zásadnej miere človek - fotograf. Voľba expozície je aj vyjadrením kreatívneho zámeru fotografa. Len od fotografa záleží, ako sa rozhodne podať danú situáciu. Fotograf svojím tvorivým prístupom rozhodne, ako budeme my - diváci vidieť danú situáciu.by Martin Vysoký   24.november 2014   Základné pojmyPRIPRAVUJEME

pripravujeme
ISO
pripravujeme
Expozičné režimy
pripravujeme
Zaostrovanie - autofocus