FOTOBLOG

...ALEBO AKO SA DÍVAŤ NA SVET OČAMI FOTOGRAFA

úvod

ISO


Čo je to vlastne ISO?

Povedali sme si už, že je to neoddeliteľná súčať expozičného trojuholníka. Tiež sme si povedali, že ISO sa netýka priamo svetla, ale týka sa digitálneho senzora vo fotoaparáte. ISO je citlivosť - citlivosť na svetlo. Týmto parametrom nastavujeme citlivosť senzora na svetlo a tak priamo určujeme koľko svetla bude stačiť na správnu expozíciu. Citlivosť sa udáva v ISO jednotkách. Typická základná stupnica je táto.
50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400,12800, 25600

V praxi to znamená nasledovné. Pokiaľ zvýšime citlivosť 2X napr. z ISO100 na ISO200, tak senzoru stačí na správnu expozíciu polovičné množstvo svetla. Čím je citlivosť vyššia, tým menej svetla stačí na správnu expozíciu. Vysvetlíme si to na tomto obrázku.

iso

Na tomto príklade vidíme ako klesá potrebné množstvo svetla so stúpajúcimi nastaveniami ISO. Pre názornosť máme všade nastavenú clonu f/5.6 a meníme len expozičný čas. S každou zmenou ISO o jeden expozičný stupeň musíme skrátiť aj potrebný expozičný čas. Ak porovnáme nastavenia ISO 400 a ISO 25600, tak pri nastavení ISO 25600 sa senzor musí uspokojiť len s 1/64 svetla ako v prípade ISO400. Ako sa to prejaví na reálnej fotografii si ukážeme v ďalšom príklade.


800
ISO 800 f/5.6 1/4s

3200
ISO 3200 f/5.6 1/15s

12800
ISO 12800 f/5.6 1/60s

25600
ISO 25600 f/5.6 1/125s


Vyfotografovali sme rovnakú scénu pri rôznom nastavení ISO. Fotografovali sme v interéri pri žiarovkovom osvetlení, takže svetla bolo skutočne málo. Aby sme mohli realizovať zábery pri ISO 800 a 3200, bolo potrebné použiť statív kôli dlhému expozičnému času. Na fotografiách pri tejto veľkosti na prvý pohľad nevidíme žiadny rozdiel. Aby sme rozdiel dokázali posúdiť, potrebujeme vidieť fotografie v skutočnej veľkosti.


iso


Až pri detailnom výreze z fotografie zbadáme rozdiel. Tým rozdielom je stúpajúci obrazový šum. Šum sa prejavuje ako zhluky farebných škvŕn. Najmä v tmavých častiach obrazu je dobre viditeľný. Šum zhoršuje kvalitu fotografie a znižuje aj jej ostrosť. Šum vzniká ako dôsledok toho, že senzor musí pracovať s veľmi malým množstvom svetla. Elektronika fotoaparátu to doháňa tým, že sa slabý signál zo snímača elektronicky zosiluje. To má za následok, že so stúpajúcim ISO rastie vo fotografii obrazový šum. Čím vyššie ISO nastavíme, tým výraznejší bude obrazový šum.

Ale ako vidíme, netreba sa báť používať vysoké hodnoty ISO. Obrazový šum je viditeľný až pri veľkom zväčšení. Z uvedeného príkladu vyplýva že zvyšovať ISO je veľmi vhodné pri zlých svetelných podmienkach alebo v prípade ak potrebujeme fotografovať s krátkymi expozičnými časmi. Ak sa už nedá viac otvoriť clona a už nemôžeme ďalej predlžovať čas, alebo nemáme statív, vtedy musíme zvýšiť ISO, aby sme mohli v konkrétnej situácii fotografovať. Ale ak nám ide o kvalitu fotografie, tak by sme mali pracovať s najnižším ISO, ako je v danej chvíli možné. Platí ešte jedno pravidlo. Čím je menší snímač vo fotoaparáte – tým väčší šum produkuje. Výrazne lepšie výsledky podávajú digitálne zrkadlovky, ako kompaktné prístroje. Je to preto, lebo majú väčší snímač a signál z ich svetlocitlivých buniek nie je potrebné tak silno zosilovať. Vývoj v tomto smere nekončí a dnešné špičkové fotoaparáty umožňujú fotografovanie pri hodnotách ISO 25600, 51200 alebo až 102400. To sú hodnoty o ktorých sa nám pre pár rokmi ani nesnívalo.iso


Fotoaparát dokáže so šumom bojovať aj sám. V menu fotoaparátu môžeme zapnúť fukciu NR - Noise Reduction, čiže redukciu šumu. Jej nevýhodou je, že redukcia šumu neredukuje len šum, ale aj jemné detaily fotografie a zhoršuje ostrosť. Fotografiám dáva príliš vyhladený efekt a digitálny vzhľad. Miera nastavenia a použitia tejto funkcie je na každom z nás individuálna. Ja určite doporučujem používať túto funciu opatrne. Osobne preferujem radšej viac detailov, ako precízne odstránenie každého zrnka šumu. Záverom môžeme povedať, že súčasné fotoaparáty zvládajú prácu s vysokým ISO veľmi dobre. Netreba mať zbytočné obavy pri použití vysokého ISO. S digitálnou zrkadlovkou bežne fotografujeme s hodnotami do ISO 1600 bez nejakého rušivého šumu. Samozrejme, záleží na spôsobe použitia fotografie. So špičkovou zrcadlovkou sa dá fotografovať až do hodnoty ISO 25600. Ak túto hodnotu skombinujeme so svetelným objektívom, môžme pracovať aj v skutočne zlých svetelných podmienkach a otvoria sa nám úplne nové možnosti fotografovania.by Martin Vysoký   8.január 2015   Základné pojmyPRIPRAVUJEME

pripravujeme
ISO
pripravujeme
Expozičné režimy
pripravujeme
Zaostrovanie - autofocus